Skip to content

An Crùnadh

King Charles and Queen Camilla
Crùnadh an Rìgh

Bidh Rìgh Teàrlach III air a chrùnadh Disathairne, 6 Cèitean 2023, ann an Abaid Westminster ann an Lunnainn. Tòisichidh an t-seirbheis aig 11 anns a’ mhadainn.

Aig an t-seirbheis, bidh an Rìgh air a chrùnadh agus thèid Camilla, a’ Bhanrigh Chèile, a chrùnadh na Banrigh.