Skip to content

Emotions

A set of posters/word mats which can be used in a variety of ways to help children develop their vocabulary and emotional literacy skills.

Faireachdainnean

Seat phostairean/mataichean fhaclan a ghabhas cleachdadh ann an diofar dhòighean airson clann a chuideachadh gus am briathrachas agus an sgilean litearrachd faireachail a leasachadh