Skip to content

An Griod Nàiseanta: Beò

’S e an Griod Nàiseanta an lìonra a tha a’ sgaoileadh dealan air feadh Bhreatainn (dàta ga ùrachadh gach 5 mionaidean)

Uair
11:15m
Prìs
£70.41/MWh
Eimiseanan
96g/kWh
Iarrtas
31.3GW
Gintinn
23.5GW
Aiseag lùth
7.8GW

Gintinn

Gintinn
23.5GW
74.9%
Nota: tha ceudachdan a rèir an iarrtais, agus bidh iad seachad air 100% ma tha cumhachd ga às-mhalairt

14.7% connaidhean-fosail

Gual 0.000.0
Gas 4.6114.7

38.9% bunan ath-nuadhachail

Grèine 5.9118.9
Gaoth 5.9719.1
Dealan-uisge 0.301.0

21.3% bunan eile

Niuclasach 4.6514.9
Bith-thomad 2.006.4

25.1% eadar-cheanglaichearan

A’ Bheilg 1.023.3
An Danmhairg 1.424.5
An Fhraing 3.9912.8
Èirinn −0.98−3.1
An Òlaind 1.003.2
Nirribhidh 1.404.5

−0.0% stòradh

Stòradh le pumpadh −0.01−0.0
Stòradh le bataraidhean
Uair
Latha mu dheireadh
Prìs
£51.25/MWh
Eimiseanan
72g/kWh
Iarrtas
27.8GW
Gintinn
22.8GW
Aiseag lùth
5.0GW
Gintinn
22.8GW
82.1%

Gintinn a rèir seòrsa

Connaidhean-fosail3.914.0
Ath-nuadhachail12.545.1
Bunan eile6.423.0

Gintinn a rèir bun

Gual0.120.4
Gas3.7713.6
Grèine3.0010.8
Gaoth9.2833.5
Dealan-uisge0.210.8
Niuclasach4.6416.8
Bith-thomad1.716.2

Eadar-cheanglaichearan

A’ Bheilg0.421.5
An Danmhairg0.391.4
An Fhraing3.7513.6
Èirinn−0.92−3.3
An Òlaind−0.08−0.3
Nirribhidh1.405.1

Stòradh

Stòradh le pumpadh−0.01−0.0

Prìs gach MWh

£100
£80
£60
£40
£20
£0
−£20
−£40
2:00f.
8:00f.
2:00m.
8:00m.

Eimiseanan gach kWh

160g
140g
120g
100g
80g
60g
40g
20g
0g
2:00f.
8:00f.
2:00m.
8:00m.

Iarrtas

35GW
30GW
25GW
20GW
15GW
10GW
5GW
0GW
2:00f.
8:00f.
2:00m.
8:00m.

Gintinn

14GW
12GW
10GW
8GW
6GW
4GW
2GW
0GW
2:00f.
8:00f.
2:00m.
8:00m.

Aiseag lùth

4GW
3GW
2GW
1GW
0GW
−1GW
−2GW
2:00f.
8:00f.
2:00m.
8:00m.
Uair
Seachdain mu dheireadh
Prìs
£14.21/MWh
Eimiseanan
13g/kWh
Iarrtas
9.9GW
Gintinn
9.0GW
Aiseag lùth
0.9GW
Gintinn
9.0GW
91.1%

Gintinn a rèir seòrsa

Connaidhean-fosail0.87.8
Ath-nuadhachail6.768.1
Bunan eile1.515.2

Gintinn a rèir bun

Gual0.020.2
Gas0.757.6
Grèine2.4024.5
Gaoth4.2243.0
Dealan-uisge0.060.6
Niuclasach1.1011.2
Bith-thomad0.404.0

Eadar-cheanglaichearan

A’ Bheilg0.020.2
An Danmhairg−0.03−0.3
An Fhraing0.838.4
Èirinn−0.17−1.8
An Òlaind−0.04−0.4
Nirribhidh0.303.0

Stòradh

Stòradh le pumpadh−0.02−0.2

Prìs gach MWh

£100
£80
£60
£40
£20
£0
−£20
−£40
Diardaoin
Dihaoine
Disathairne
Didòmhnaich
Diluain
Dimàirt
Diciadain

Eimiseanan gach kWh

160g
140g
120g
100g
80g
60g
40g
20g
0g
Diardaoin
Dihaoine
Disathairne
Didòmhnaich
Diluain
Dimàirt
Diciadain

Iarrtas

35GW
30GW
25GW
20GW
15GW
10GW
5GW
0GW
Diardaoin
Dihaoine
Disathairne
Didòmhnaich
Diluain
Dimàirt
Diciadain

Gintinn

14GW
12GW
10GW
8GW
6GW
4GW
2GW
0GW
Diardaoin
Dihaoine
Disathairne
Didòmhnaich
Diluain
Dimàirt
Diciadain

Aiseag lùth

4GW
3GW
2GW
1GW
0GW
−1GW
−2GW
Diardaoin
Dihaoine
Disathairne
Didòmhnaich
Diluain
Dimàirt
Diciadain
Uair
Bliadhna mu dheireadh
Prìs
£28.65/MWh
Eimiseanan
49g/kWh
Iarrtas
13.0GW
Gintinn
11.2GW
Aiseag lùth
1.8GW
Gintinn
11.2GW
85.8%

Gintinn a rèir seòrsa

Connaidhean-fosail2.922.1
Ath-nuadhachail5.743.5
Bunan eile2.620.2

Gintinn a rèir bun

Gual0.040.3
Gas2.8421.8
Grèine2.2917.6
Gaoth3.2925.3
Dealan-uisge0.080.6
Niuclasach1.8714.4
Bith-thomad0.765.8

Eadar-cheanglaichearan

A’ Bheilg0.241.8
An Danmhairg0.181.4
An Fhraing1.158.8
Èirinn−0.26−2.0
An Òlaind0.030.2
Nirribhidh0.534.1

Stòradh

Stòradh le pumpadh−0.03−0.2

Prìs gach MWh

£100
£80
£60
£40
£20
£0
−£20
−£40

Eimiseanan gach kWh

160g
140g
120g
100g
80g
60g
40g
20g
0g

Iarrtas

35GW
30GW
25GW
20GW
15GW
10GW
5GW
0GW

Gintinn

14GW
12GW
10GW
8GW
6GW
4GW
2GW
0GW

Aiseag lùth

4GW
3GW
2GW
1GW
0GW
−1GW
−2GW
Uair
Ùine gu lèir
Prìs
£29.87/MWh
Eimiseanan
50g/kWh
Iarrtas
13.5GW
Gintinn
11.5GW
Aiseag lùth
2.0GW
Gintinn
11.5GW
85.4%

Gintinn a rèir seòrsa

Connaidhean-fosail2.921.9
Ath-nuadhachail5.843.0
Bunan eile2.820.6

Gintinn a rèir bun

Gual0.040.3
Gas2.9021.6
Grèine2.2917.0
Gaoth3.4025.3
Dealan-uisge0.090.7
Niuclasach1.9714.6
Bith-thomad0.805.9

Eadar-cheanglaichearan

A’ Bheilg0.251.8
An Danmhairg0.191.4
An Fhraing1.249.2
Èirinn−0.28−2.1
An Òlaind0.020.2
Nirribhidh0.564.2

Stòradh

Stòradh le pumpadh−0.03−0.2

Prìs gach MWh

£100
£80
£60
£40
£20
£0
−£20
−£40

Eimiseanan gach kWh

160g
140g
120g
100g
80g
60g
40g
20g
0g

Iarrtas

35GW
30GW
25GW
20GW
15GW
10GW
5GW
0GW

Gintinn

14GW
12GW
10GW
8GW
6GW
4GW
2GW
0GW

Aiseag lùth

4GW
3GW
2GW
1GW
0GW
−1GW
−2GW

Dàta BMRS © Elexon Limited dlighe-sgrìobhaidh agus dlighe-stòr-dàta 2024.