Skip to content
planet-earth

An Talamh

earthquakes2

Tha crith-thalmhainn a’ tachairt nuair a tha pleataichean air am bruthadh ri chèile cho cruaidh ’s gu bheil fear aca
a’ sleamhnachadh no a’ briseadh.

Nuair a ghluaiseas pleataichean gu h-obann agus gu mòr, tha sin a’ cur rùsg na Talmhainn air chrith.

Coltach ri bholcànothan, bidh crithean-talmhainn a’ tachairt aig crìochan-pleata, far a bheil dà phleata a’ coinneachadh.

cunairtean-cruinneal

Icon
Crithean Talmhainn
39.11 MB 638 downloads

Icon
Uachdar na Talmhainn
76.26 MB 611 downloads

Icon
An Talamh
72.78 MB 619 downloads

Icon
Tsunamithean
73.93 MB 599 downloads

Volcanoes

’S e fuasgladh anns an talamh far a bheil magma teth à doimhneachd na talmhainn a’ bruthadh suas chun an uachdair a th’ ann a’ bholcàno. Mar as trice, tha iad coltach ri beanntan.

PLASTAIG

’S e goireas tar-churraicealam a tha seo a chuidicheas sgoilearan gu ionnsachadh mun a’ bhuaidh a th’ aig plastaig air an àrainneachd, air beathaichean agus air daoine air feadh an t-saoghail, carson a dh’fhàs e na thrioblaid mhòr, agus gu bheil pàirt aig gnìomhachasan, riaghaltasan, sgoiltean agus a’ mhòr-shluagh airson fuasgladh fhaighinn air a’ chùis.

Plastaig

An Roinn Eòrpa

CfE Ìre 2

’S e goireas tàr-churraicealam a tha seo a chuideachas sgoilearan gu cur
ris a’ mhap-inntinn aca agus eòlas a chur air dòighean-beatha, cruth-tìre, àiteachan cudromach agus cultar ann an dùthchannan san Roinn Eòrpa. Tha fòcas air cànan, gu sònraichte leughadh agus sgrìobhadh theacsan neo-fhicsean, agus tha e a’ toirt cothrom dhaibh na sgilean rannsachaidh agus na sgilean cruthachail aca a leasachadh.”

Anns a’ ghoireas seo tha:

8 earranan leughaidh airson fiosrachaidh, aig trì ìrean, le ceistean agus dùbhlain.
Stiùireadh air mar a sgrìobhar aithisg agus stuthan-taic sgrìobhaidh do sgoilearan.
Duileagan-obrach mu mhapaichean.
Geama chairtean Top Trumps.
Duilleagan-rannsachaidh mu dhòighean-siubhail.