Skip to content

Foghlam Gàidhlig ann an Alba Goireasan Gàidhlig dhuinn uile

Foghlam Gàidhlig dhuinn uile
Retain 2m distance
Wash your hands frequently for 20 seconds
Cuir Stad Air Coròna-bhioras
Use a hankie and dispose of it carefully
doctor
Taic

Taic

Fhad ’s a tha sinn ri ionnsachadh dachaigh bidh luchd-obrach mar Sarah ann airson cuideachadh le ceistean Gàidhlig no obair-dachaigh. Cleachd Messenger gus fios a chur thugainn no brùth am putan orains aig bonn deas an sgrion.

30 Latha de  Mhothachas

Leabhar-latha gus inntinn fhosgailte agus smaoineachadh deimhinneach a bhrosnachadh.

Leis an leabhran seo bidh tu a’ cumail d’ inntinn air na rudan deimhinneach nad bheatha. Co-dhiù a bheil iad beag no mòr, tha iad uile cudromach. ’S e dòigh a th’ ann air smaoineachadh air na rudan matha nad bheatha agus grèim a chumail orra.

mindfullness-boy

Postairean

Cuir casg air!
Cuir stad air Coròna-bhioras
Cuir Stad air Coròna-Bhioras
Cùm socair

Corona-bhìoras

Leabhar do chlann bho Acair

Làraich-lìn eile

Gàidhlig san dachaigh ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail

Gàidhlig nan Òg

Gàidhlig san dachaigh ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail
Stòr de ghoireasan tarraingeach do thidsearan bun-sgoile ann am FMG

Lasadh

Stòr de ghoireasan tarraingeach do thidsearan bun-sgoile ann am FMG
Cùrsa farsaing do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil

Ceumannan

Cùrsa farsaing do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil
An làrach-lìn do phàrantan ’s do chlann a tha an sàs ann am Foghlam Gàidhlig

Gaelic4Parents

An làrach-lìn do phàrantan ’s do chlann a tha an sàs ann am Foghlam Gàidhlig