Skip to content
Parents

Pàrantan

An làrach-lìn do phàrantan ’s do chlann a tha an sàs ann am Foghlam Gàidhlig

Gaelic4Parents

An làrach-lìn do phàrantan ’s do chlann a tha an sàs ann am Foghlam Gàidhlig
Gàidhlig san dachaigh ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail

Gàidhlig nan Òg

Gàidhlig san dachaigh ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail
Bi Sunndach

Bi Sunndach agus Seinn!

Geamannan seinn Gàidhlig – bhidiothan, audio agus eile!
Stòr de ghoireasan tarraingeach do thidsearan bun-sgoile ann am FMG

Lasadh

Stòr de ghoireasan tarraingeach do thidsearan bun-sgoile ann am FMG
Cùrsa a chleachdas tidsearan aig nach eil Gàidhlig idir no dìreach beagan Gàidhlig

Go!Gaelic

Cùrsa a chleachdas tidsearan aig nach eil Gàidhlig idir no dìreach beagan Gàidhlig
An aon chomaig Gàidhlig air-loidhne do chlann

'Smathsin

An aon chomaig Gàidhlig air-loidhne do chlann
Bear Hunt

Tha Sinn a’ Dol a Shireadh Mathan

Seo leabhar chloinne le dealbhan bho 1989
Fonaigs don bhun-sgoil – leasaich briathrachas, labhairt agus èisteachd

Fios air Fuaimean

Fonaigs don bhun-sgoil – leasaich briathrachas, labhairt agus èisteachd
Giglets

Giglets ann an Gàidhlig

Sgeulachdan clasaigeach air an ath-innse le Giglets
Leasachadh Cainnt agus Gàidhlig

Speech Therapy and Gaelic

Leasachadh Cainnt agus Gàidhlig
Còrr is 43,600 clàr air-loidhne (mu 30,000 sa Ghàidhlig)

Tobair an Dualchais

Còrr is 43,600 clàr air-loidhne (mu 30,000 sa Ghàidhlig)
A’ brosnachadh ùidh ann an slàinteachas, cruthachalachd, agus cùisean uaine

Eaconamas Dachaigh

A’ brosnachadh ùidh ann an slàinteachas, cruthachalachd, agus cùisean uaine
Cùrsa farsaing do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil

Ceumannan

Cùrsa farsaing do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig san àrd-sgoil
Tro cho-obrachadh ri Oilthigh Herriot-Watt, 10 aonadan saidheans airson Ìre 3

SCHOLAR

Tro cho-obrachadh ri Oilthigh Herriot-Watt, 10 aonadan saidheans airson Ìre 3
Làrach do thidsearan – cuir thugainn stuthan airson an co-roinn ri càch

Seo Sibh!

Làrach do thidsearan – cuir thugainn stuthan airson an co-roinn ri càch
Cleachdi aig an Taigh

Airson an fhiosrachaidh as ùire air Covid-19 do phàrantan aig a bheil clann ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig (FMG) faic:-

Comann nam Pàrant

Retain 2m distance
Wash your hands frequently for 20 seconds
Cuir Stad Air Coròna-bhioras
Use a hankie and dispose of it carefully
doctor
Taic

Taic

Fhad ’s a tha sinn ri ionnsachadh dachaigh bidh luchd-obrach mar Sarah ann airson cuideachadh le ceistean Gàidhlig no obair-dachaigh. Cleachd Messenger gus fios a chur thugainn no brùth am putan orains aig bonn deas an sgrion.

Storyworlds

Tha sreath leabhraichean Storyworlds ri fhaighinn mar leabhraichean audio air Gaelic4Parents.com agus air Soundcloud.com. Rinn sinn sgan de na leabhraichean gu lèir agus tha iad a-nis rim faotainn mar pdfs air làrach SeoSibh!

Girls with dogs
Soundcloud

Tha mìltean faidhlichean fuaim againn, còrr is 300 leabhar audio nam measg. Tha iad rim faotainn air diofar làraich ach cuideachd air Soundcloud.com

 • Leugh
 • Sgrìobh
 • Cunntais
 • Geamannan
 • Tòrr eile!
 • Fileanta
 • Ceumannan
 • Gàidhlig nan Òg
 • Bi Sunndach agus Seinn
 • Tòrr eile!
 • An t-sìde
 • Obraichean
 • Làithean na seachdain
 • Cuspairean sgoile
 • Tòrr eile!