Skip to content
Planet Earth

Planet Earth

Earthquakes

An earthquake happens when tectonic plates are pressed together so forcefully that they slip or break. This sudden and significant movement of the plates causes the Earth’s crust to shake. Similar to volcanoes, earthquakes typically occur at the boundaries of tectonic plates, where two plates converge.

Cunnartan Cruinneil

Icon
Crithean Talmhainn
39.11 MB 155 downloads

Icon
Uachdar na Talmhainn
76.26 MB 137 downloads

Icon
An Talamh
72.78 MB 126 downloads

Icon
Tsunamithean
73.93 MB 143 downloads

PLASTAIG

’S e goireas tar-churraicealam a tha seo a chuidicheas sgoilearan gu ionnsachadh mun a’ bhuaidh a th’ aig plastaig air an àrainneachd, air beathaichean agus air daoine air feadh an t-saoghail, carson a dh’fhàs e na thrioblaid mhòr, agus gu bheil pàirt aig gnìomhachasan, riaghaltasan, sgoiltean agus a’ mhòr-shluagh airson fuasgladh fhaighinn air a’ chùis.

Plastaig

An Roinn Eòrpa

CfE Ìre 2

’S e goireas tàr-churraicealam a tha seo a chuideachas sgoilearan gu cur
ris a’ mhap-inntinn aca agus eòlas a chur air dòighean-beatha, cruth-tìre, àiteachan cudromach agus cultar ann an dùthchannan san Roinn Eòrpa. Tha fòcas air cànan, gu sònraichte leughadh agus sgrìobhadh theacsan neo-fhicsean, agus tha e a’ toirt cothrom dhaibh na sgilean rannsachaidh agus na sgilean cruthachail aca a leasachadh.”

Anns a’ ghoireas seo tha:

8 earranan leughaidh airson fiosrachaidh, aig trì ìrean, le ceistean agus dùbhlain.
Stiùireadh air mar a sgrìobhar aithisg agus stuthan-taic sgrìobhaidh do sgoilearan.
Duileagan-obrach mu mhapaichean.
Geama chairtean Top Trumps.
Duilleagan-rannsachaidh mu dhòighean-siubhail.